Na Pálavě nehledejte cíl na Děvíně, ale v Soutěsce

Na Pálavě nehledejte cíl na Děvíně, ale v Soutěsce

Každý výšlap by sice měl mít cíl na vrcholu, ale u předposlední akce letošního seriálu jsme museli udělat výjimku. Po dohodě se správou CHKO Pálava budeme vydávat účastnická razítka nikoli na Děvíně, ale ve zděném přístřešku v tzv. Soutěsce, která je na jižní straně místní vinařské stezky (viz foto).

Vzhledem k tomu, že do Pavlovských vrchů je zhruba 6 přístupových cest, bude na Soutěsce probíhat i registrace. Druhé (hlavní) registrační místo najdete na severozápadním konci obce Pavlov na začátku stoupání u "Božích muk". Další původně ohlášené nástupní místo - Ovčárnu v Horních Věstonicích jsme zrušili, přesněji nahradili "Soutěskou". Pokud si projdete celý okruh skutečně nádhernou krajinou, nemůžete nás minout. Těšíme se setkání.