Ve stejné stopě s Klubem českých turistů

Ve stejné stopě s Klubem českých turistů

Seriál „Nahoru na horu aneb Koruna Česka“ sice vznikl nezávisle na Klubu českých turistů, ale spolupráce s tímto sdružením a jeho jednotlivými organizacemi se stále prohlubuje. Parta kolem Petra Malého z Teplic se například zapojí do organizace prvního letošního výšlapu našeho projektu na Milešovku. A jsme moc rádi, že našemu seriálu fandí i vedení KČT v čele s předsedou Vratislavem Chvátalem, což dokládají jeho slova: „Každá výzva, která pomůže rozhýbat jednotlivce, skupiny či komunity, dává smysl, a je třeba ji podporovat a propagovat. Koruna Česka přitom takovou výzvou rozhodně je.“

Samotný KČT slaví letos svou 130. sezónu a jak jinak než hlavně turistickými akcemi. Ty jsou zároveň součástí projektu s názvem „100 let republiky, 130 let v pohybu“. Podrobnosti najdete na webových stránkách www.kct.cz nebo www.100letvznikurepubliky.cz.

První fáze oslav vyvrcholí ve dnech 9. – 11. června v Praze. během tohoto prodlouženého víkendu se účastníci mohou zúčastnit například Podskalského setkání turistů a Vltavanů, pikniku v Botanické nebo pochodu s názvem „Výstup na Petřín“. Sběratelé turistických suvenýrů mohou během tohoto prodlouženého víkendu získat hned několik výročních vizitek, nálepek a známek a další suvenýry ke 130. výročí KČT.

Druhá fáze projektu bude mít svůj programový vrchol ve dnech 26. – 28. 10. 2018 v Praze, tedy 4 týdny po posledním výšlapu našeho projektu. Moc rádi se na jednotlivých akcích, bez ohledu na to, kdo je bude pořádat, potkáme.